Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
JKA Slovenija
Karate klub Mežica

10.julij 2019 - 13. Julij 2019

JKA Gasshuku – Budimpešta, Madžarska

JKA Gasshuku – Budimpešta, Madžarska.