Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
JKA Slovenija
Karate klub Mežica

11.julij 2018 - 14. Julij 2018

JKA Gasshuku – Budimpešta, Madžarska

JKA Gasshuku – Budimpešta, Madžarska.