Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
JKA Slovenija
Karate klub Mežica

18.maj 2018 - 20. Maj 2018

14. JKA Gasshuku (Hanzaki, Nemoto, Kurihara) – Celje

več na JKA Slovenija...