Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
Karate klub Mežica
JKA Slovenija
Karate klub Mežica

Dojo KunHITOTSU - JINKAKU KANSEI NI TSUTOMURU KOTO
Utrjuj svoj značaj

HITOTSU - MAKOTO NO MICHI O MAMORU KOTO
Spoštuj resnico

HITOTSU - DORYOKU NO SEISHIN O YASHINAU KOTO
Iskanje popolnosti

HITOTSU - REIGI O OMONZURU KOTO
Brezhibno obnašanje

HITOTSU - KEKKI NO YU O IMASHIMURU KOTO
Izogibaj se nasilju